Hoe maak ik een jaarverslag?

Een bedrijf is wettelijk verplicht om een jaarverslag op te stellen en dit te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Maar hoe maak je een jaarverslag en wat moet er in een jaarverslag staan?

Een jaarverslag is eigenlijk – de naam zegt het al – een verslag van wat er het betreffende jaar is gebeurd binnen een bedrijf. Het jaarverslag bestaat uit twee onderdelen: Het jaarverslag en de jaarrekening. Bij een klein bedrijf volstaat een jaarverslag met enkele pagina’s, grotere ondernemingen hebben vaak te maken met grote boekwerken. Meestal geldt: hoe groter een onderneming is, des te meer gegevens ze openbaar moeten maken.

Het jaarverslag

In het jaarverslag worden de werkzaamheden en gebeurtenissen van het betreffende jaar besproken. Het gaat hier om werkmethoden, marketingstrategieën, successen en doelstellingen van het bedrijf. Het is een soort uiteenzetting over alle werkzaamheden en gebeurtenissen waarmee je verantwoording aflegt aan klanten en geïnteresseerden.

De jaarrekening

De jaarrekening is het belangrijkste onderdeel van het jaarverslag. Het bevat de balans, de verlies- en winstrekening en de toelichting waarin de gepresenteerde cijfers worden toegelicht en/of gespecificeerd.

 1. De balans De balans geeft een momentopname weer van een onderneming. Vaak is dit moment 31 december, maar het kan ook een andere datum zijn. De ondernemer kijkt dan naar alles wat aanwezig is op dat moment in de onderneming. Alle schulden, goederen, uitstaande rekeningen etcetera worden opgeteld. Uit deze gegevens bestaat de balans.
 2. De winst- en verliesrekening
  De winst- en verliesrekening geeft aan wat er gedurende een jaar is verdiend en welke kosten er zijn gemaakt. Wanneer je dit tegen elkaar wegstreept, zal de uitkomst of een winst of een verlies opleveren voor uw onderneming.
 3. De toelichting
  Hoe groot de omvang van de toelichting is, hangt af van de grootte van de onderneming. Bij een kleine rechtspersoon bestaat de toelichting uit een korte verwijzing waarop de balans tot stand is gebracht en het aantal werkzame personen. Bij een grote rechtspersoon bestaat de toelichting uit een groter boekwerk. Zelfs de betalingen aan de directie kunnen hier in vermeld staan.

Meer informatie over het opstellen van een jaarrekening kunt u van ons krijgen in een geheel vrijblijvend gesprek.

Overige zaken

Ten slotte is er nog een onderdeel ‘Overige zaken’. Hieronder staan de overige gegevens zoals de accountantsverklaring, waarin meestal staat dat de gepresenteerde cijfers juist zijn, zaken als statutaire winstbestemming en een opgave van het aantal winstbewijzen. Verder kunnen de volgende ‘overige’ rubrieken erin voorkomen:

 • Een profiel van de organisatie
 • Het mission statement
 • Informatie over het personeel
 • Vooruitzichten, marktontwikkelingen en -analyses
 • Aandeelhoudersinformatie
 • Adressen

 

Voortman Administratie & Advies

Wicher Voortman